Erdélyi Irodalmi Szemle

összes lapszám » 1927. 1. szám »

1927. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Perényi József: Aranka György és Kazinczy Ferenc [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

K. Sebestyén József: A brassai fekete templom Mátyás-kori cimerei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Gál Kelemen: Pedagógia és pszichológia [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Papp Viktor: Beethoven magyar vonatkozásai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Veress Endre: Uj adatok Bethlen Gábor fejedelem épitkezéseihez

Dr. P. Boros Fortunát: Berkus János moldovai följegyzései a XVII. század végén

Kritikai szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kiss Ernő : Erdélyi regények (Befejező közlemény)

Dr. Kristóf György: P. Gulácsy Irén: Fekete vőlegények

Könyvszemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Magyary Zoltán: A magyar tudománypolitika alapvetése

Dr. Kiss Elek: Cs. Lázár László: Egy természettörvény és az emberiség jövője

Dr. Kiss Ernő: Fekete József és Váradi József: Széchenyi vallomásai és tanitásai

Dr. Csűry Bálint: Császár Elemér: Arany János képzelete

Dr. Rajka László: Dézsi Lajos: Rosnyai Dávid, Horologium Turcicum

Dr. Rajka László: Szilády Áron és Dézsi Lajos: Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára VII. kötetéhez

Reischel Ártur: Brisits Frigyes: Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei

Dr. Csűry Bálint: Zolnai Béla: II. Rákóczi Ferenc könyvtára

Dr. Kristóf György: Rubinyi Mózes: Kiss József élete és munkássága

Dr. Csűry Bálint: Waldapfel József: Balassi költeményeinek kronológiája

Dr. Csűry Bálint: Dr. György Lajos: Az erdélyi magyarság szellemi élete

Dr. Csűry Bálint: Zolnai Béla: A látható nyelv

Dr. Biró Vencel: Dr. Borbély István: A régi Toroczkó

Dr. Bitay Árpád: N. Iorga: Privilegiile angailor dela TÂrgu-Ocna

Dr. Kiss Ernő: Boros György: Brassai Sámuel élete

Kelemen Lajos: Ujfalvy Sándor: Az erdélyi régi és közelebbi vadászatok

Dr. Kántor Lajos: Bene Lajos: Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei

Xántus János: Cholnoky Jenő: A földfelszin form inak ismerete

Xántus János: Hettner Alfréd–Littke Aurél: A leiró földrajz alapvonalai

Xántus János: Abberto M. de Agostini – Cholnoky Béla: Tiz esztendő a Tűzföldön

Dr. Csűry Bálint: Zoltán Ferenczi: List of the translations of Jókai’s works into foreign languages

S. Nagy László: Dr. Orient Gyula: Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története

Folyóirat szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ungarische Jahrbücher (Gragger emlékezete) 1927. 1. — Budapesti Szemle. 1926. V—VIII. — Egyetemes Philologiai Közlöny. 1926. I—III. — Földrajzi Közlemények. 1926. 1—6. — Irodalomtörténet. 1926. 3—5. — Magyar Nyelv. 1926. — Magyar Könyvszemle. 1925. I—IV. — Magyar Bibliofil Szemle. II. 4. — Magyar Paedagogia. 1927. 1—2. Revue de la Société Hongroise de Statistique. 1926. 1—2. — Századok. 1926. 1—3. — Természettudományi Közlöny. 1926. 1—10. — Unitárius Szószék. 1926. 1—4.

Adattár

Török Pál: II. Rákóczy György ismeretlen iskolatörvénye [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Francia és német nyelvű kivonat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék