Erdélyi Irodalmi Szemle

    folyóiratok   » Erdélyi Irodalmi Szemle
  » Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

1924. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Dr. Borbély István: Előszó [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szépirodalmi szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Alszeghy Zsolt A magyarországi lira friss hajtásai

Dr. Alszeghy Zsolt: A magyarországi széppróza friss termése

Dr. György Lajos: A magyar széppróza erdélyi multjából. I. közlemény

Dr. Borbély István: A történeti regényről

A tudományok szemléje [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Hirschler József (ism.): Dr. Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig

Dr. Biró Vencel (ism.): 1918-óta Erdélyben megjelent magyar nyelvű eredeti történeti művek

Dr. Buday Árpád (ism.): Dr. Hirschler József: X Pius pápa siremléke

Dr. Csűry Bálint (ism.): Kertész Manó: Szokásmondások

Dr. V. A. (ism.): Gyárfás Elemér: Erdélyi problemák

Dr. Tavaszy Sándor: Az erdélyi magyar kálvinizmus munkája a vallástudományi irodalom terén az utolsó decenniumban

Dr. V. B . (ism.): Carpenter: A kereszténység helye a világ vallásai között. Ford. dr. Kiss Elek.

Dr. H. J. (ism.): Az „Inscriptiones Christianae Urbis Romae” újabb sorozata

Dr. Hirschler József (ism.): Euclide Sabatini Róma őstörténetéről

Román és német (szász, sváb) szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István (ism.): Andreiu BÂrseanu: Catechismul luteran-romănesc

Dr. Bitay Árpád (közli): Viola József csángó népdala

Dr. Bitay Árpád (említi ): Egy román tárgyú piarista iskolai dráma 1722-ből

Dr. Bitay Árpád (említi ): Angol–magyar–román irodalmi kapcsolat a XVII. századból

Különfélék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vernes Gyula (egybeállította): Tartalommutató az Erdélyi Irodalmi Szemle 1924. évi folyamához [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1924. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Bajza József: Kritika kell közöttünk . . . [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szépirodalmi szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Reményik Sándor: Négy erdélyi magyar poéta.

Dr. Borbély István: Nyirő József mint novellairó és „Rapsonné rózsája”

dr. György Lajos: Három magyar klasszikus erdélyi kiadása

Dr. Moldován Gergely: Liszt Ferenc Iașiban

Dr. Csűry Bálint: A magyar népköltészet forrásaihoz

A tudományok szemléje [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Alszeghy Zsolt: A magyarországi kritikai irodalom új termékei

Dr. György Lajos: Erdély magyar irodalomtörténeti munkássága (1919 – 1923)

Dr. Csűry Bálint: Az utolsó öt év magyar nyelvtudománya

Dr. Dékáni Kálmán: 1920. óta Romániában megjelent magyar nyelvű történeti tankönyveink. I. közl.

Dr. Tavaszy Sándor: A nyugat-európai kultúra sorsa Spengler filozófiájának tükrében

Könyvismertetések

Román szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Moldován Gergely: Eminescu Mihály kálváriája

Dr. Bitay Árpád: Gr. Széchenyi Istvánnak és apjának híre és egykorú ismertetése Romániában

Pop Sever (ism.): Dacoromania

Egyesületi élet [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István: A Román Tudományos Akadémia munkássága. I. közl.

Dr. Buday Árpád: Az Erdélyi Muzeum Egyesület

Dr. Hirschler József: A Vatikánban működő Tudományos Akadémia

Dr. Hirschler József: A Francia Tudományos Akadémia

Különfélék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Új könyvek és folyóiratok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1924. 3-4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

A Román Akadémia elnökségének levele az Erdélyi Irodalmi Szemle szerkesztőjéhez [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szépirodalmi szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Császár Elemér: Irodalmi levél

Dr. György Lajos: Azoknak, akik félnek a kritikától . . .

Dr. Borbély István: Erdélyi magyar novellairók és novellák

Dr. György Lajos: Új erdélyi Toldi-kiadások

Tudományos szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Hirshler József: Aquinói Szent Tamás

Dr. Wildt József: Erdélyi magyar matematikusok és fizikusok tudományos munkálkodása 1919 óta

Dr. Dékáni Kálmán: 1920 óta Romániában megjelent magyar nyelvű történeti tankönyveink. (Befejező közl.)

Dr. Tavaszy Sándor: A nyugat európai kultúra sorsa Spengler filozófiájának tükrében. (II. közl.)

Könyvismertetések

Román szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Moldován Gergely (ism.): G. Bogdan-Duică könyve

Pop Sever (ism.): S. Pușcariu: Locul limbii romÂne intre limbile romanice

Pop Sever (ism.): N. Drăganu: Cea mai veche carte Rakoczyană

Dr. Bitay Árpád (ism.): E. Panaitescu ; Latinitá e cristianesimo nell’ evoluzione storica del popolo romeno

Különfélék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Új könyvek

1924. 5-6. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Reményik Sándor: Szabolcska Mihály [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szépirodalmi szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Császár Elemér: Öt év a magyarországi dráma életéből

Dr. György Lajos: Az erdélyi magyar dráma öt esztendei termése

Uj könyvek

Tudományos szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István: „Erdély” nev

Referens: A magyar chémiai szakirodalom haladása

Dr. Schneller Vilmos: A régészet és művészettörténelem utóbbi öt éve

Dr. Karácsonyi János: Kakuktojás

Dr. Tavaszy Sándor: A nyugat-európai kultúra sorsa Spengler filozófiájának tükrében. (III. közl.)

Uj könyvek

Román szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Moldován Gergely: Goga Octavian Cojbuc Györgyről

Dr. Bitay Árpád: Adalékok a román irodalomhoz és történelemhez

Pop Sever (ism.): Grai și suflet

Külföldi szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Császár Elemér: Irodalmi levelek Budapestről. II., III.

Szász Károly (közli): Madách kiadatlan levelei az „Ember tragédiája”-ról

Különfélék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Uj könyvek

1924. 7. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Császár Elemér: Egy negyedév magyar szépirodalma

Dr. Borbély István: Szombati Szabó István költeményei

Uj könyvek

Dr. Moldován Gergely: A népszinmű

Tudományos szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Makkai Sándor: Kant

Dr. Buday Árpád: Az erdélyi műemlékek ügye a román impérium alatt

Dr. Márki Sándor: Följegyzések Salamon Ferencről (I. közl.)

Dr. Karácsonyi János: Miért nem hivták a magyarok Erdélyt „Hét vár”-nak ?

Dr. Tavaszy Sándor: A nyugat-európai kultúra sorsa Spengler filozófiájának tükrében. (IV. és befejező közl.)

Új könyvek és folyóiratok

Dr. György Lajos: A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje (1919–1923)

Román szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Pop Sever: Dacoromania

Különfélék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1924. 8. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István: „A XIX. század uralkodó eszméinek hatása az álladalomra”

Dr. Rajka László: Az erdélyi szászok legújabb „története”

Dr. Gyárfás Elemér: A leu árfolyama 1919–1924-ben

Dr. Széll Kálmán: Az anyag atomos összetétele és az atomok szerkezete (I. közlemény)

Román szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István: Ujabb vélemények a román nép és a román nyelv eredetéről

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Könyvismertetések és bírálatok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Különfélék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1924. 9–10. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Császár Elemér: Egy félév magyar szépirodalma

Rass Károly: Erdélyi modern költők (I. közlemény)

Dr. Borbély István: Kuthy Lajos

Dr. P. Jánossy Béla: Drámai előadások a kolozsvári Magyar Szinházban

Dr. Melich János: „Küküllő”

Dr. Babeș Viktor: Járványos betegségek Erdélyben 1921-ben

Dr. Tavaszy Sándor: A tudományok rendszere

Dr. Széll Kálmán: Az anyag atomos összetétele és az atomok szerkezete. (Befejező közlemény)

Román szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István: Adalékok a balkánfélszigeti románok északra vándorlásának történetéhez

Pop Sever: Anuarul Institutului de istorie natională

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Könyvismertetések és bírálatok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Különfélék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1925. 1–2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Borbély István: Gróf Széchenyi István [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Császár Elemér: Három hónap magyar irodalma [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Biró Vencel: Szabó Károly mint történetiró [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

– rb.–: Új hangok az erdélyi magyar lirában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Melich János: Krassó [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Ferencz József: A történelmi materializmusról [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Biró Vencel: Gyárfás Elemér legújabb könyve [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Szent-Iványi József: Ãœzemtani problémák az agrár-reform után [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Tavaszy Sándor: A tudományok rendszere (Befejező közl.) . [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Irodalom [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Román szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Moldován Gergely: Bogdan–Duică: BărnuÈ›iuról

Különfélék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1925. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Balázs András: Jókai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István: Egy magyar nábob [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Balás Károly: Nyelvében él a nemzet [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Erdélyi Lajos: Székely tájszók egybevetése magyarországi megfelelőjükkel [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dózsa Endre: Megjegyzések a romániai új közigazgatási törvényjavaslatra [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István: A magyar tánc és zene kifejlődése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Karl Béla: 1919-től 1924-ig Romániában magyar nyelven megjelent román nyelvtanok, szótárak és iratminta gyüjtémények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Irodalom [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Adalékok Erdély régi történetéhez [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1925. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Kristóf György: Kriza János [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István: Balogh Endre [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kuncz Aladár: „A valuta” [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Csűry Bálint: Centennáris Jókai-irodalom Erdélyben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Nagy Sándor: Arany „Toldi”-jának egy szerkezeti sajátsága [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Adalékok Erdély régi történetéhez [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Bitay Árpád: Virág Benedek és a román irodalomtörténet [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Különfélék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája (1919–1924). I. Közlemény [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1925. 5. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Csűry Bálint: Apáczai Cseri János [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Feleky László: Kossuth Lajos nemzetiségi politikája [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

György Endre: Magyarok a régi Romániában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Varga Béla: Pauler Ákos logikája és jelentősége a magyar filozófiában (I. közlemény) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Adalékok Erdély régi történetéhez [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Steuer János: Cibinium, Szeben, Sibiu és a székelyek

Dr. Karácsonyi János: Mégegyszer „Siebenbürgen”

Dr. Karácsonyi János: Fennmaradt-e a régi magyar nyelvben a Gepida név nyoma?

Irodalom [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája (1919–1924). II. Közlemény [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1925. 6. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Dr. Borbély István: A magyarországi szociális mozgalmak kifejlődése s a tanulságok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Márki Sándor: Följegyzések Salamon Ferencről (Befejező közlemény) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Melich János: Sarolt [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Varga Béla: Pauler Ákos logikája és jelentősége a magyar filozófiában. (Befejező közlemény.) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tulogdy János: Kolozsvár környékének pleistocen képződményei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Pálffi Márton és dr. Csűry Bálint: A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája (III. közlemény) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1925. 7. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Dr. Jehlicska Rezső: Az örök béke [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István: Osváth Kálmán és Kádár Imre [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Bálint: Pály Ede (1849–1925.) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István: Tabéry Géza legújabb regénye [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Drăganu Miklós: MarÅ£ian román nyelvű röpiratai „Erdély” nevének eredetéről [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Csűry Bálint: Az „éneklő” hanglejtés kérdéséhez [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Irodalom [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája (IV. közlemény) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1925. 8. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Dr. Karácsonyi János: A három nemzetségű székelyek [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Melich János: Néhány megjegyzés a székely írásról [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Albrecht Ferenc: Ujabb szempontok a politikai tudományban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kapi Béla: Az olvasás művészete [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kovács Ferenc: Az „Ellenzék” történeti novella-pályázata [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Karácsonyi János: Nyilasok voltak-e a székelyek ősei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Irodalom [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1925. 9-10. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Dr. Balogh Arthur: Széchenyi emlékezete [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Rass Károly: Reményik Sándor [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Széll Kálmán: Mi a fény? [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Borbély István: Molière emlékezete [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Steuer János: Székely nyelv és székely eredet [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Bitay Árpád: A XVII. századbeli erdélyi református püspökök ezen cÃ-méről: „Orthodoxus oláhok püspöke” [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája (V. közlemény) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tartalomjegyzék az Erdélyi Irodalmi Szemle 1925. évi évfolyamához [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1926. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tartalomjegyzék az Erdélyi Irodalmi Szemle 1926. évi évfolyamához [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Császár Károly: Gyulai Pál [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Gál Kelemen: Egy esztendő az erdélyi magyar iskola életéből. 1. A baccalaureátusi vizsgálat. 2. A magánoktatási törvényjavaslat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

PÂrvan Bazil: A dákok Trójában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Siklóssy László: A régi Erdély amatőrjei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Orosz Endre: Rómaiak nyomai a Bácsi-torok nevü kőbányában

Dr. Csűry Bálint: Kemény Zsigmond regényforrásaihoz

Dr. Kristóf György: Gyulai Pál és az Erdélyi Múzeum Egyesület

–y –d: Uj kutatások a metapszichika, az emberi test rádióaktivitása és az agykéreg rezgései körül

Dr. György Lajos: A romániai könyv- és kőnyomdák statisztikája

Veress Miklós: Az erdélyi könyv-, zenemű és papirkereskedők statisztikája

A kolozsvári Egyetemi Könyvtár működése az 1925-ik évben

Kritikai szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Rass Károly: Ligeti Ernő: Föl a bakra

Dr. Bitay Árpád: Két magyar tárgyú román regény

Kristóf György: Szinnyei Ferenc; Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig

Reischel Artur: Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története

Vita Zsigmond: Trocsányi Zoltán: Magyar régiségek és furcsaságok

Herepei János: Kelemen Lajos: Hermányi Dienes József emlékirata

Dr. Tavaszy Sándor: Bartók György: Kant

Dr. Perényi József: Windelband: Preludiumok

Mátéffi Zs.: Dr. Ottó Folberth: Meister Eckehart und Laotse

Dr. Perényi József: Dános Árpád és Kovács Gábor: A szociális eszmék fejlődése

Dr. Balogh Ernő: Tulogdy János: Erdély geologiája

Dr. Török Imré: Dr. Imre József: Orvosi etika

Kelemen L.: Gulyás Pál: Magyar Életrajzi Lexikon. 3. füzet

Folyóirat szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

A Jövő Útjain. — Budapesti Szemle. 1926. 1—2. — Klingsor 1926. 1—3. — Revue des Études Hongroises et Finno-Ougriennes II. 2—3. — Nouvelles Literaires (A legújabb francia irodalom hatása külföldön). — Természettudományi Szemle. — Korunk

Adattár

Dr. György Lajos (közli): Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1926. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Bitay Árpád: A moldvai magyarság. Történeti áttekintés. [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Gál Kelemen: Tarlózások az oktatásügyi törvények mezején [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kiss Ernő: Erdélyi regények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Bitay Árpád: A „Supplex Libellus” kifejezésről

Bányai János: Az alsórákosi bazalt erupciók és az Olt-áttörés kora

Juhász Kálmán: Középkori művelődési központok a Maros-Tisza-Temesközben

Dr. Bitay Árpád: A román filológusok idei kongresszusa

Kritikai Szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kovács László: Molter Károly: Özvegyország

Dr. Csűry Bálint: Galamb Sándor: Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történetéből

Dr. Kristóf György: Császár Elemér: A Zalán futása

Vita Zsigmond: Szabolcska László: Gárdonyi Géza élete és költészete

Dr. Csűry Bálint: Melich János: Hazai német helynévi példák a nyelvi elvonásra

Dr. Perényi József: Bartók Béla: A magyar népdal

Apor Péter dr: Szekfü Gyula: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez

Dr. Balogh Ernő: Dr. Jávorka Sándor: Magyar flóra

Dr. Tulogdy János: Dr. Roska Márton: Az ősrégészet kézikönyve. I. A régibb kőkor

Ferenczi Sándor: Andrieșescu, Ioan: ConsideraÅ£iuni asupra tezaurului dela VÂlci-TrÂn lÂngă Plevna

Dr. Wildt József: Dr. Széll Kálmán: Az anyag szerkezete

Dr. Rajka László: Dr. Rudolf Schuller: Aus der Vergangenheit Klausenburgs

Dr. Köblössy Béla: Dr. Coriolan Petranu: Revendicările artistice ale Transilvaniei

Folyóirat Szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Cele Trei Crişuri. VII. 1—5. — Gândirea. V. 1—3. — Cultura Creştină. XV. 1—3. — Grai şi Suflet 1926. II. — Deutsche Illustrierte Rundschau 1926. 5—6. sz. — Irodalomtörténet. XV. 1—2. — Magyar Nyelv 1925. évf. — Revue Des Études Hongroises et Finno Ougriennes. 1924. 4. sz.. 1925. 1—2. sz. — Századok 1925. 1—6. sz. — Természettudományi Szemle

Adattár

Dr. György Lajos: Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Repertorium

Dr. Jancsó Elemér: Magyarországi kritikák erdélyi magyar irókról (1924–1926) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1926. 3–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Szokolay Béla: A nagybányai művésztelep [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: A magyar tudománypolitika és a magyar természettudomány jövő feladatai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kristóf György: Transilvánizmus [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Gál Kelemen: Az 1926. évi bakkalaureátusi vizsgálatok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kiss Ernő: Erdélyi regények. II. [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Rass Károly: A párisi irodalom 1925-ben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Balogh Ernő: Kvarc az erdélyi medence felső mediterrán gipszeiben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Könyvszemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Varga Béla: Bárány Gerő: Az ethikai világrend útjelzői

Dr. Balogh Arthur: Baranyai Zoltán: A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve

Dr. Csűry Bálint: Erdélyi Lajos: Magyar nyelvi tanulmányok

Dr. P. Jánossy Béla: Az Erdélyi Róm. Kath. Státus fontosabb jogtörténelmi okmányai

Dr. Bitay Árpád: Gálos Rezső: Legrégibb bibliafordításunk

Dr. Csűry Bálint: Gombocz Zoltán: A magyar történeti nyelvtan vázlata. IV. Jelentéstan

Dr. Csűry Bálint: Gombocz Zoltán és Melich János: Magyar Etymologiai Szótár. VIII. f.

Dr. Kristóf György: A hun-mondák legujabb irodalmából

Dr. Kristóf György: Irodalomtörténeti Füzetek

Dr. Bitay Árpád: Jorga N.: Moșiile Familiei Béldy din ara RomÂnească

Dr. György Lajos: Dr. Krisztics Sándor: Magyar kormányzati bibliographia. Társadalomtudományi bibliographia

Dr. Bitay Árpád: Lăpedatu A.–Lupa J.: Anuarul Institutului de Istorie NaÈ›ionalÂ. III.

Dr. Csűry Bálint: Melich János: A honfoglaláskori Magyarország

Dr. Bitay Árpád: Pais Dezső: Magyar Anonymus

Dr. Kiss Ernő: Széchenyi István: Blick és a kisebb döblingi iratok

Dr. György Lajos: Szinnyei Ferenc: A regény

Dr. Ferenczi Miklós: Valentiny A.: Catalogul revistelor știinÅ£ifice și medicale din Cluj

Dr. Ferenczi Miklós: Br. Wesselényi Miklós utinaplója. 1821–22

Folyóirat Szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Budapesti Szemle. 1926. 3—4. — Cele Trei Crişuri. VII. 6—9. — Dolgozatok a Ferenc József Tud. egyetem Archeologiai Intézetéből. II. — Ethnographia — Népélet. 1926. l. — Familia. I. 1—5. — Klingsor, 1926. 6—10. — Minerva. V. 1—5. — Revue de Hongrie. T. 34—36. — Revue des etudes hongroises et finno-ougriennes. III. 3—4. — Századok. 1925. 7—10. — Természettudományi Szemle

Bibliographia

Dr. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliogafiája. 1925. év [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kritikai szemle

Rass Károly: Makkai Sándor: Ördögszekér. Erdélyi regény [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Adattár

Dr. György Lajos (közli): Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz. Befejező közlemény [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1927. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Perényi József: Aranka György és Kazinczy Ferenc [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

K. Sebestyén József: A brassai fekete templom Mátyás-kori cimerei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Gál Kelemen: Pedagógia és pszichológia [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Papp Viktor: Beethoven magyar vonatkozásai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Veress Endre: Uj adatok Bethlen Gábor fejedelem épitkezéseihez

Dr. P. Boros Fortunát: Berkus János moldovai följegyzései a XVII. század végén

Kritikai szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kiss Ernő : Erdélyi regények (Befejező közlemény)

Dr. Kristóf György: P. Gulácsy Irén: Fekete vőlegények

Könyvszemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Magyary Zoltán: A magyar tudománypolitika alapvetése

Dr. Kiss Elek: Cs. Lázár László: Egy természettörvény és az emberiség jövője

Dr. Kiss Ernő: Fekete József és Váradi József: Széchenyi vallomásai és tanitásai

Dr. Csűry Bálint: Császár Elemér: Arany János képzelete

Dr. Rajka László: Dézsi Lajos: Rosnyai Dávid, Horologium Turcicum

Dr. Rajka László: Szilády Áron és Dézsi Lajos: Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára VII. kötetéhez

Reischel Ártur: Brisits Frigyes: Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei

Dr. Csűry Bálint: Zolnai Béla: II. Rákóczi Ferenc könyvtára

Dr. Kristóf György: Rubinyi Mózes: Kiss József élete és munkássága

Dr. Csűry Bálint: Waldapfel József: Balassi költeményeinek kronológiája

Dr. Csűry Bálint: Dr. György Lajos: Az erdélyi magyarság szellemi élete

Dr. Csűry Bálint: Zolnai Béla: A látható nyelv

Dr. Biró Vencel: Dr. Borbély István: A régi Toroczkó

Dr. Bitay Árpád: N. Iorga: Privilegiile angailor dela TÂrgu-Ocna

Dr. Kiss Ernő: Boros György: Brassai Sámuel élete

Kelemen Lajos: Ujfalvy Sándor: Az erdélyi régi és közelebbi vadászatok

Dr. Kántor Lajos: Bene Lajos: Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei

Xántus János: Cholnoky Jenő: A földfelszin form inak ismerete

Xántus János: Hettner Alfréd–Littke Aurél: A leiró földrajz alapvonalai

Xántus János: Abberto M. de Agostini – Cholnoky Béla: Tiz esztendő a Tűzföldön

Dr. Csűry Bálint: Zoltán Ferenczi: List of the translations of Jókai’s works into foreign languages

S. Nagy László: Dr. Orient Gyula: Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története

Folyóirat szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ungarische Jahrbücher (Gragger emlékezete) 1927. 1. — Budapesti Szemle. 1926. V—VIII. — Egyetemes Philologiai Közlöny. 1926. I—III. — Földrajzi Közlemények. 1926. 1—6. — Irodalomtörténet. 1926. 3—5. — Magyar Nyelv. 1926. — Magyar Könyvszemle. 1925. I—IV. — Magyar Bibliofil Szemle. II. 4. — Magyar Paedagogia. 1927. 1—2. Revue de la Société Hongroise de Statistique. 1926. 1—2. — Századok. 1926. 1—3. — Természettudományi Közlöny. 1926. 1—10. — Unitárius Szószék. 1926. 1—4.

Adattár

Török Pál: II. Rákóczy György ismeretlen iskolatörvénye [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Francia és német nyelvű kivonat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1927. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Dr. Biró Vencel: Márki Sándor [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Banner János: Kampóskeresztes edények egy változata [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Bitay Árpád: Zöld Péter egyénisége [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Buday Árpád : Reinbold Ignác önéletirása [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Csutak Vilmos: Adatok az 1706. évi medgyesi és az 1707. évi besztercei kuruc-országgyülés történetéhez [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Gombos Albin: Freisingi Ottó világszemlélete [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Herepei János: A kolozsvári ref. leánygimnázium és papilak alapozásakor előkerült neolitkori és XVI-XVII. századbeli leletek [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Karácsonyi János: Új adatok és új szempontok a székelyek régi történetéhez [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Patay József: Szilágyi Sándor [1827–1899] [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Roska Márton: Adatok a magyarság erdélyi honfoglalásához [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Ferenczy Miklós: Márki Sándor irodalmi munkássága [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Francia és német nyelvű kivonat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1927. 3–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Gál Kelemen: Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Steuer János: A székely-kérdés válaszutján [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Orient Gyula: I. Erdélyi alchimisták, II. Bethlen Gábor fejedelem alchimiája [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bányai János: A felső Oltszorosok geologiai viszonyai

Kritikai szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Rass Károly: Makkai Sándor: Magyar fa sorsa

Könyvszemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Robert Gragger: Altungarische Erzählungen

Dr. Kiss Ernő: Császár Elemér: Bayer József emlékezete

Csűry Bálint: Emlékkönyvek: Szinnyei József hetvenedik születésnapjára

Dr. György Lajos: Gragger Róbert: Magyar népballadák

Dr. Kántor Lajos: Julius Moravcsik: Attilas Tod in Geschichte und Sage

Dr. György Lajos: Dr. Karácsonyi János: A székely helynevek és a politika

Dr. Patay József: Pivány Jenő: Magyar amerikai kapcsolatok

Ferenczi Sándor: Zoltai Lajos: Jelentés Debrecen szabad királyi város múzeumának és közművelődési könyvtárának 1926. évi működéséről

Dr. Gál Kelemen: M. I. Savage–Kovács Lajos: A kereszténység fejlődéstörténete

Dr. Kristóf György: N. Drăganu: Mihail Halici

Dr. Bitay Árpád: Carlo Tagliavini: Studi Rumeni

Folyóirat szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

 A Jövő Útjain: 1927. 1—2. Athenaeum. 1927. 1—2. — A Sajtó. 1927. 1—3.—Budapesti Szemle. 1927. 4—8. — Egyetemes Philologiai Közlöny. 1927. 1—6. — Kőrösi Csoma-Archiv. 1926. 3. Minerva. 1927. 1—3. — Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes. 1926. 1—4. — Ugyanaz: 1927. 1—2. — Ungarische Jahrbücher. 1927. 2.

Francia és német nyelvű kivonat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1928. 1–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Tavaszy Sándor: Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kelemen Lajos: A gogánváraljai mennyezetfestmény készittetője és kora [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Bárány Gerő: Tragikus misztérium [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Két dialogus régi magyar irodalmunkban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Keöpeczi Sebestyén József: A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a Bethleni gróf Bethlen család címere [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Bitay Árpád: Román dicsőítő írás és vers a Széchenyiekről 1839-ből [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Csűry Bálint: Bod Péter Szent Hiláriusának forrása [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Bitay Árpád: A Székhelyi gr. Majláth család előnevéről

Dr. Bitay Árpád: Moldvai magyar kath. Egyházfőgondnokság létesitési terve 1700 tájt

Dr. Bitay Árpád: A csángó név első értelmezője

Dr. Bitay Árpád: Még egy bizonyiték a Supplex Libellus kifejezés igazi értelme mellett

Dr. Bitay Árpád: Magyarizmusok egy 1701-ből való román levélben

Ujvári Gyula: Hol keressük a Balassi Menyhárt árultatásáról irt Comoedia szerzőjét?

Külföldi szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: A berlini első internácionális pedagógiai kongresszus

Könyvszemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

A filozófia, pedagógia, esztétika, nyelvészet, irodalomtörténet, történelem művelődéstörténet, művészettörténet, népismeret köréből 75 könyv ismertetése

Bibliografia

Dr. Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája. 1926. év [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1929. 1–2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Gyárfás Elemér: A Supplex Libellus Valachorum [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Juhász Kálmán: A Temesköz fölvirágzása a tatárjárás után [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kristóf György: Az erdélyi magyar időszaki sajtó az abszolutizmus korában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Gál Kelemen: Az 1791. évi erdélyi országgyülés közoktatásügyi bizottsága [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Rónay Elemér: Kemény János fejedelem halála és nyugvóhelye [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Egy régi híres könyvreklám. Egy állÃ-tólagos Pancsatantraszármazék irodalmunkban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Biró Vencel: Az erdélyi fejedelmek temetkezése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kelemen Lajos : Vajdakamarási Lőrinc pap [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Boros Fortunát: Magyar misszionárius Keleten a XIV. században

Dr. György Lajos: Futó ellenségnek aranyhíd

Dr. Csűry Bálint: Gyulai Pál széljegyzetei Riedl Arany Jánosához

Steuer János : „Székely” és „csángó”

Dr. György Lajos: Anekdota a megvesztegetett biróról

Dr. Bitay Árpád: Tanulságos adat az erdélyi magyar neveléstörténethez. Adalék báró Kemény Zsigmond életrajzához

Dr. Bitay Árpád : Szent István király és a román köznép

Dr. György Lajos: Báróczi Sándor „Amália” c. regényének forrása

J-es : Egykoru román lapvélemény br. Orbán Balázs művéről.

Dr. Bitay Árpád: Még egy román kortárs magasztaló megemlékezése Széchenyi Istvánról

Dr. Bitay Árpád: Pótlás az Erdélyi Irod. Szemle 1928. évi 120. és 154. lapjához

Külföldi szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kristóf György: Az esztétika nemzetközi problémái

Dr. Jancsó Elemér: Kritikai harcok a románticizmus százéves fordulója körül

Kritikai szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1. T.S.: Böhm Károly: Az ember és világa — 2. Dr. Gál Kelemen: Imre Sándor: Neveléstan — 3. Dr. Gál Kelemen:  Varga Béla: A subsistentia fajai — 4. Dr. Rajka László: Juhász, Koloman: Die Stifte der Tschanader Diözese im Mittelalter — 5. Dr. Gál Kelemen: Szülők könyvtára — 6. Dr. Gyulai Farkas: Rákosi Jenő Emlékezései — 7. Dr. Kristóf György: Osvát Kálmán: Erdélyi Lexikon

Könyv- és folyóiratszemle

A filozófia, esztétika, pszichologia, irodalomtörténet, nyelvészet, történet és müvelődéstörténet köréből 62 könyv és tanulmány ismertetése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle

Dr. Sulyok István: Történelmi vita Erdélyről magyar és román tudósok között [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Hirek

Az erdélyi magyar tudományos élet eseményei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bibliografia

Br. Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája. 1927. év [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Résumé: Francia és német nyelvü kivonat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1929. 3–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Gyárfás Elemér: A püspökválasztási jog a gyulafehérvár–fogarasi görög-katholikus egyházmegyében [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Balogh Arthur: A kisebbségi jogok kérdése a román jogi irodalomban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Varga Béla: A fausti és a karamazovi lélek [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Steuer János: A székely-kérdés válaszutján (II.) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Biró Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kántor Lajos: Odobescu magyar vonatkozású ismeretlen levelezése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI–XIX. századi kéziratos énekeskönyvei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Juhász Kálmán: A Gellért-legenda [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bányai János: Acicularia s Neritina a Homoródmenti szarmata-képződményekben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle

Dr. Kristóf György: Erdély Széchenyi Istvánja [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Blédy Géza: A magyar nyelv és irodalom a kolozsvári egyetemen (1921/22–1929/30). [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kelemen Lajos: Szentmártoni Bodó János halála ideje

Dr. Kristóf György: Szigligeti Szökött katonája románul

Dr. György Lajos: A weinsbergi asszonyok mondájának régi magyar változatai

Dr. György Lajos: Petrarca két anekdotája irodalmunkban

Dr. Bitay Árpád: Elkészült az angol nyelv nagy szótára

Dr. Bitay Árpád: A görög nyelv nagy szótára

Tompek József: A XIII. ikerlégió munkavezetői Apulumban

Könyv- és folyóiratszemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

A filozófia, esztétika, pszichologia, pedagógia, irodalomtörténet, nyelvészet, etnográfia, statisztika, jogtudomány, történet és művelődéstörténet köréből 71 könyv és tanulmány ismertetése

Kritikai szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Rajka László—Herepei János—Dr. Balogh Ernő: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára — Dr. Sulyok István: Dr. Balogh Arthur: A kisebbségek nemzetközi védelme — Dr. Biró Vencel: Dr. Balázs András: Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez. 1919—1929. — Dr. Tavaszy Sándor: Bartók György: A „rendszer” filozófiai vizsgálata — Dr. Tavaszy Sándor: Nagy József: A fejlődés eszméje

Bibliográfia

Dr. Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája. 1928. év, pótlásokkal az 1919–1928. évekről [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Resumé: Német nyelvű kivonat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tartalom 1929. VI. évfolyam [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

 
 
kapcsolódók
» a folyóiratról
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék