Erdélyi Irodalmi Szemle

    folyóiratok   » Erdélyi Irodalmi Szemle
  » Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 1929. 1–2. szám »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

1929. 1–2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Gyárfás Elemér: A Supplex Libellus Valachorum [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Juhász Kálmán: A Temesköz fölvirágzása a tatárjárás után [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kristóf György: Az erdélyi magyar időszaki sajtó az abszolutizmus korában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Gál Kelemen: Az 1791. évi erdélyi országgyülés közoktatásügyi bizottsága [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Rónay Elemér: Kemény János fejedelem halála és nyugvóhelye [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Egy régi híres könyvreklám. Egy állÃ-tólagos Pancsatantraszármazék irodalmunkban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Biró Vencel: Az erdélyi fejedelmek temetkezése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kelemen Lajos : Vajdakamarási Lőrinc pap [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Boros Fortunát: Magyar misszionárius Keleten a XIV. században

Dr. György Lajos: Futó ellenségnek aranyhíd

Dr. Csűry Bálint: Gyulai Pál széljegyzetei Riedl Arany Jánosához

Steuer János : „Székely” és „csángó”

Dr. György Lajos: Anekdota a megvesztegetett biróról

Dr. Bitay Árpád: Tanulságos adat az erdélyi magyar neveléstörténethez. Adalék báró Kemény Zsigmond életrajzához

Dr. Bitay Árpád : Szent István király és a román köznép

Dr. György Lajos: Báróczi Sándor „Amália” c. regényének forrása

J-es : Egykoru román lapvélemény br. Orbán Balázs művéről.

Dr. Bitay Árpád: Még egy román kortárs magasztaló megemlékezése Széchenyi Istvánról

Dr. Bitay Árpád: Pótlás az Erdélyi Irod. Szemle 1928. évi 120. és 154. lapjához

Külföldi szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kristóf György: Az esztétika nemzetközi problémái

Dr. Jancsó Elemér: Kritikai harcok a románticizmus százéves fordulója körül

Kritikai szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1. T.S.: Böhm Károly: Az ember és világa — 2. Dr. Gál Kelemen: Imre Sándor: Neveléstan — 3. Dr. Gál Kelemen:  Varga Béla: A subsistentia fajai — 4. Dr. Rajka László: Juhász, Koloman: Die Stifte der Tschanader Diözese im Mittelalter — 5. Dr. Gál Kelemen: Szülők könyvtára — 6. Dr. Gyulai Farkas: Rákosi Jenő Emlékezései — 7. Dr. Kristóf György: Osvát Kálmán: Erdélyi Lexikon

Könyv- és folyóiratszemle

A filozófia, esztétika, pszichologia, irodalomtörténet, nyelvészet, történet és müvelődéstörténet köréből 62 könyv és tanulmány ismertetése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle

Dr. Sulyok István: Történelmi vita Erdélyről magyar és román tudósok között [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Hirek

Az erdélyi magyar tudományos élet eseményei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bibliografia

Br. Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája. 1927. év [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Résumé: Francia és német nyelvü kivonat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

 
 
kapcsolódók
» a folyóiratról
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék